Over mij

bundel.jpg

FOTO LINDA WORMHOUDT

 

Ik vind het fantastisch om te leren. Mijn leven lang heb ik al het geluk de kans te hebben dat te doen. Ik dank al mijn leraren en iedereen die het mogelijk heeft gemaakt dat ik steeds verder kan groeien.

Mijn werk heeft een stevige academische basis dankzij mijn master Engelse en Zweedse taal- en letterkunde (universiteiten van Gent & Stockholm), master journalistiek (Erasmushogeschool Brussel) en master conflict & development (UGent).

Daarnaast heb ik een brede training om mensen te mentoren op weg naar een bezield leven:

- de Corepower methode voor persoonlijk leiderschap (master-teacher)

- permacultuur ontwerp (Permacultuur Ontwerp Cursus in het Voedselbos in Belgie en People & Permaculture Ontwerp Cursus bij Looby Macnamara in Engeland)

- wildernis solo's (oa een sacred passage & advanced awareness training bij John P. Milton in de VS)

- sjamanistische training, met een focus op Noordwest-Europa (bij Linda Wormhoudt, basisopleiding, vrouw van de wegen en rouwvrouw)

- chi kung, met een focus op healing (standing like a tree traditie, bij Cosima Scheuten)

- kennis van de tarot (Felice Derkinderen)

- School of Myth (dr. Martin Shaw, Engeland, 2018)

Als schrijver ben ik altijd betrokken geweest. Het hoogtepunt van mijn korte journalistieke carriere was een reis van twee maanden lang door Centraal-Amerika met als doel verslag uitbrengen van de vooruitgang van de millenniumdoelen. Ik ben allround non-fictie schrijver en ben betrokken geweest bij verschillende boekprojecten als copywriter, eindredacteur of vertaler. (oa 'Persona non Grata', 'CorepowerZelfsturing vanuit je Kern'. 'Trauma in Organisaties', 'Permacultuur in je persoonlijke & sociale leven'...) Als dichter maak ik deel uit van de Amsterdamse Myths and Music community waarmee ik maandelijks optreed.  In 2017 heb ik vier maanden doorgebracht boven de poolcirkel in het gebied van de inheemse Sami, met een reeks Arctische gedichten als resultaat. Mijn blog 'Why Wild' is een verkenning van hedendaagse uitingen van wildheid en creatieve, opbouwende manieren van leven.

Ik begon op een informele manier met het begeleiden van groepen als tiener, onder meer met de coordinatie van acties rond bootvluchtelingen voor Amnesty International en het begeleiden van sessies improvisatietheater. Als Leaves of Lien heb ik diverse mensen doorheen Europa begeleid sinds 2012. Ik begeleid jaarlijks wildernis solo's, heb permacultuurcursussen gegeven met een sociale focus op verschillende plekken (Schweibenalp ecovillage CH, Rotterdam stadscursussen NL, …) en heb ervaring opgebouwd als natuurverbinder en gemeenschapsbouwer via het 8 shields model (op en buiten de Art of Mentoring, VK).

Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten, zij het in Nederland waar ik momenteel woon, in Belgie waar mijn wortels liggen, in Scandiniavie waar mijn ziel danst, in het VK waar ik graag kom, of elders op deze prachtige planeet.

 

 

PRIVACYBELEID

Leaves of Lien gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en neemt de privacy van persoonsgegevens serieus. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het privacybeleid.

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking, waardoor je meer inspraak krijgt in het gebruik van je gegevens. Het privacybeleid van Leaves of Lien is opgesteld volgens de nieuwe regels gelinkt aan GDPR.


Verzameling, registratie en verwerking van gegevens
Wanneer je bent ingeschreven op de Leaves of Lien nieuwsbrief, ingeschreven bent voor een workshop, cursus, sessie, retreat, een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal jou gevraagd worden om gegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn onder meer nodig voor facturen, aanwezigheidslijsten etc.. . Het kan gaan om:
•Voor- en achternaam
•E-mail adres
•Telefoonnummer
•Website
•Bedrijfsnaam
•Functie
•Straat en huisnummer
•Postcode en woonplaats
•IP-nummer
•Btw-nummer

Deze gegevens worden steeds uitdrukkelijk gevraagd en worden digitaal opgeslagen.

Gebruik van jouw gegevens

Je gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van activiteiten via nieuwsbrief of sociale media. Op elke website en sociaal media platform vind je normaliter een privacyverklaring.
Indien je in de toekomst geen mail meer wil ontvangen, kan je ten alle tijden uitschrijven door middel van een link onderaan de mail of door contact op te nemen. Je mail-adres wordt in dat geval binnen de week uit de bestanden verwijderd en zal niet worden bewaard.


Jouw gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden buiten Leaves of Lien tenzij mits uitdrukkelijke toestemming. Elke doorspeling van informatie wordt door ons geregistreerd en opgevolgd.


Bewaartermijn
Je gegevens worden in principe niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende week uit het systeem worden verwijderd.


De gegevens in onze boekhoud- en CRM systemen bewaren we tenminste 10 jaar, om aan de wettelijke verplichting te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen ontstaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna je gegevens niet meer zullen verwerkt worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per mail. Je kunt je verzoek mailen naar liendecoster7@gmail.com of via de link onderaan elke nieuwsbrief.
 

Wijzigingen
Leaves of Lien behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Contactgegevens
Leaves of Lien is eigendom van en wordt beheerd door

Lien De Coster, Frederik Hendrikstraat 113k, 1052HN Amsterdam

liendecoster7@gmail.com

KvK-nummer: 57619115